PRACUJI VE ZMĚNĚNÉM STAVU VĚDOMÍ - MÁM JASNOZŘIVÉ MIMOSMYSLOVÉ SCHOPNOSTI

Kdo je Ajma?

Jsem žena matka manželka čarodějka kouzelnice průvodkyně poradkyně léčitelka šamanka vizionářka tvůrkyně koučka

JÁ JSEM AJMA
Ovládám jazyk duše.

Když položím otázku, naslouchám v přítomnosti Vaší odpovědi.
Naslouchání není jednoduché - já ho však ovládám.
Jsem ve svém srdci, kde je ticho, klid, láska a soucit.
Znám úroveň vaší duše, a vím co je adekvátní.
Chci Vám pomoci, když pomoc žádáte.
Dávám prostor pro Vaše vyjádření.
Mám víru ve Vás, protože víra je opravdu důležitá.
Rozumím své práci.
Vím, co je třeba udělat, a čemu je potřeba se vyhnout.
Vím co je bezpečné, vím co je nebezpečné.

Text